ข้อมูลศิลปิน

43001 ใหญ่ วิเศษพลกรัง

ที่อยู่
บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองคง อำเภอเมืองคง นครราชสีมา 0
โทร. -

ประเภทศิลปิน
ศิลปะการแสดง


รายละเอียดประเภทศิลปิน
(พ่อเพลงโคราช ใหญ่ เมืองคง) เพลงโคราช

ลำดับกิจกรรม/ผลงาน ที่ 1

ได้รับรางวัลจาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เมื่อปี 2543)
รายละเอียดกิจกรรม/ผลงาน : -

หมายเหตุ
-

เอกสารประกอบ
วีดิโอ ไม่มี
เอกสารอื่นๆ ไม่มี

ลำดับกิจกรรม/ผลงาน ที่ 2

ได้รับรางวัลจาก - (เมื่อปี 2539)
รายละเอียดกิจกรรม/ผลงาน : รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินเเห่งชาติสาขาศิลปะการเเสดง

เอกสารประกอบ
วีดิโอ ไม่มี
เอกสารอื่นๆ ไม่มี

กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม @ 2016