ข้อมูลศิลปิน

43002 ฉวีวรรณ พันธุ

ที่อยู่
บ้านพักข้าราชการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 0
โทร. -

ประเภทศิลปิน
ศิลปะการแสดง
-

รายละเอียดประเภทศิลปิน
(หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน)

ลำดับกิจกรรม/ผลงาน ที่ 1

ได้รับรางวัลจาก สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เมื่อปี 2543)
รายละเอียดกิจกรรม/ผลงาน : -

หมายเหตุ
-

เอกสารประกอบ
วีดิโอ ไม่มี
เอกสารอื่นๆ ไม่มี

ลำดับกิจกรรม/ผลงาน ที่ 2

ได้รับรางวัลจาก - (เมื่อปี 0)
รายละเอียดกิจกรรม/ผลงาน : ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นสิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการเเสดง (หมอลำ)

เอกสารประกอบ
วีดิโอ ไม่มี
เอกสารอื่นๆ ไม่มี

กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม @ 2016