หึน

ประวัติวัตถุ

ลักษณะวัตถุ

หึนเป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็กที่ทำมาจากไม้ไผ่ทั้งชิ้น โดยมีลักษณะที่เป็นแทงยาวเล็กที่เกิดจากการเหลาไม้ไผ่ มีการเซาะร่องบริเวณด้านบนและเหลาให้บางอ่อนเพื่อให้สามารถดีดและเกิดการสั่นสะเทือนได้ หืนเป็นเค...

รายการที่ 1 จาก 156 รายการ