ค้นหา (ชื่อ-สกุล, ปีที่ได้รับรางวัล)

   ศิลปินปัจจุบันรหัส 43001 / จากทั้งหมด 301 คน    รายการถัดไป

ชื่อ-สกุล : ใหญ่ วิเศษพลกรัง
ศิลปินสาขา : ศิลปินแห่งชาติ
รายละเอียด : (พ่อเพลงโคราช ใหญ่ เมืองคง) เพลงโคราช
คลิกดูรายละเอียด

กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม @ 2016