ค้นหา (ชื่อ-สกุล, ปีที่ได้รับรางวัล)

รายการก่อนหน้า    ศิลปินปัจจุบันรหัส 43002 / จากทั้งหมด 301 คน    รายการถัดไป

ชื่อ-สกุล : ฉวีวรรณ พันธุ
ศิลปินสาขา : ศิลปะการแสดง
รายละเอียด : (หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน)
คลิกดูรายละเอียด

กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม @ 2016