ค้นหา (ชื่อชิ้นงานผ้า)

   ชิ้นงานปัจจุบันรหัส 1 / จากทั้งหมด 53 ชิ้นงาน    รายการถัดไป

ชื่อ : ลายพันมหาอุ้มจันกิ่ง
วิธีการสร้างลายทอ :
รายละเอียด : ผ้าสไบ(แพรวา) ผ้าคลุมผม( แพรมน)
คลิกดูรายละเอียด

กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม @ 2016