ค้นหา (ชื่อชิ้นงานผ้า)

รายการก่อนหน้า    ชิ้นงานปัจจุบันรหัส 3 / จากทั้งหมด 53 ชิ้นงาน    รายการถัดไป

ชื่อ : ลายกระบวนหัวหย่อน
วิธีการสร้างลายทอ :
รายละเอียด : ผ้าสไบ ผ้าแพรมน ประยุกต์ตัดขุด
คลิกดูรายละเอียด

กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม @ 2016