ค้นหา (ชื่อชิ้นงานผ้า)

รายการก่อนหน้า    ชิ้นงานปัจจุบันรหัส 2 / จากทั้งหมด 53 ชิ้นงาน    รายการถัดไป

ชื่อ : ลายนาคสองแขนอุ้มกาบแบด
วิธีการสร้างลายทอ :
รายละเอียด : ผ้าสไป ผ้าแพรมน
คลิกดูรายละเอียด

กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม @ 2016