ไซ

ประวัติวัตถุ

ลักษณะวัตถุ

ทำด้วยไม้ไผ่ผูกร้อยซี่ไม้ไผ่ด้วยหวายเถาวัลย์ ตอกเป็นลวด ใส่งาแซงเป็น ช่องทางให้ปลา กุ้ง ปู เข้าไป

รายการที่ 1 จาก 133 รายการ