สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรอมีสาน
 Document
ชื่อวัตถุ ตุ๊กตาไดโนเสาร์
หมวดหมู่วัตถุ ผ้าทอและเครื่องแต่งกาย
แบบศิลปะ ศิลปะแบบประยุกต์
การได้มาของวัตถุ บริจาค
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม @ 2019