ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4372-1686

โทรสาร 0-4372- 1686

E-mail : rinac@msu.ac.th

แผนที่ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน