Login

หึน

รายละเอียด:


หึนเป็นเครื่องดนตรีขนาดเล็กที่ทำมาจากไม้ไผ่ทั้งชิ้น โดยมีลักษณะที่เป็นแทงยาวเล็กที่เกิดจากการเหลาไม้ไผ่ มีการเซาะร่องบริเวณด้านบนและเหลาให้บางอ่อนเ...