ซิ่นทิว

ประวัติวัตถุ

จัดเก็บที่แกนม้วนที่ 24คลังพิพิธภัณฑ์ผ้าทอและเครื่องแต่งกาย

ลักษณะวัตถุ

ลักษณะรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทอด้วยเส้นไหมน้อย มีการเย็บเป็นผ้าซิ่น มีการต่อหัวเข้ากับตัวซิ่น หัวซิ่นเป็นพื้นสีดำ ตัวซิ่นเป็นการทอสลับเส้นยืนทำให้เกิดเป็นลวดลายสีเหลือง สีพื้นของผ้าคือสีม่วง

รายการที่ 132 จาก 156 รายการ