ซิ่นทิว

ประวัติวัตถุ

จัดเก็บที่แกนม้วนที่ 23 คลังพิพิธภัณฑ์ผ้าทอและเครื่องแต่งกาย

ลักษณะวัตถุ

ลักษณะรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทอด้วยเส้นไหมน้อย มีการเย็บเป็นผ้าซิ่น มีการต่อหัวเข้ากับตัวซิ่น หัวซิ่นเป็นลายคั่นสีดำ สีขาว สีเหลือง สีแดง สีเขียว ตัวซิ่นเป็นการทอสลับเส้นยืนทำให้เกิดเป็นลวดลายสีเห...

รายการที่ 133 จาก 156 รายการ