กลองโทน

ประวัติวัตถุ

ลักษณะวัตถุ

เป็นกลองหน้าเดียว ทำจากไม้เนื้อแข็ง ใช้หนังงูขึงทำหนังกลอง หุ่นกลองทำจากไม้เนื้อแข็ง รูปทรงสั้น บาง ขึงหนังหน้าเดียวโดยการตอกหมุดรอบบริเวณของกลอง วิธีการใช้งานใช้ตีประกอบจังหวะในงานมหรสพต่างๆร่วม...

รายการที่ 2 จาก 156 รายการ