โหวดแผง

ประวัติวัตถุ

ลักษณะวัตถุ

โหวดแผงทำมาจากไม้ 2 ชนิด ส่วนแรกลูกโหวดทำมาจากลำของต้นอ้อ ส่วนแผ่นไม้ที่ติดลูกโหวดทำมาจากแผ่นไม้หรือไม้อัดโหวดแผงมีลักษณะที่แตกต่างจากโหวดที่เห็นโดยทั่วไปที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกไล่เรียงความยาวของล...

รายการที่ 3 จาก 156 รายการ