ระนาด

ประวัติวัตถุ

ลักษณะวัตถุ

ระนาดทำจากไม้เนื้อแข็งทั้งรางระนาด และตัวระนาด ไม้ตีทำจากผ้าและรักเป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายเรือ จัดเป็นเครื่องดนตรีชนิดเครื่องตี ประกอบด้วย ลูกระนาด ร้อยด้วยเชือก เรียกว่า ผืน แขวน...

รายการที่ 4 จาก 156 รายการ