ปี่

ประวัติวัตถุ

ลักษณะวัตถุ

ปี่มีส่วนประกอบ 2 ส่วนหลักคือ1. เลาปี่ ทำจากไม้เนื้อแข็ง ชนิดต่างๆ เช่น พยุง ชิงชัน มะเกลือ หรือแม้แต่งาช้าง และหินอ่อน 2.ลิ้นปี่ ทำจากใบตาลแห้ง ตัดบางซ้อนกัน 4 ชิ้น แล้วผูกติดกับแท่งโลหะเล็กๆ (เร...

รายการที่ 6 จาก 156 รายการ