กังสดาล

ประวัติวัตถุ

ลักษณะวัตถุ

กังสดาลหรือระฆังดวงเดือนมีลักษณะคล้ายกับรูปทรงค้างคาวกางปีก ด้านบนของกังสดาลจะเจาะรูไว้แขวน กังสดาลเป็นเครื่องดนตรีประเภทเดียวกันกับฆ้อง จัดอยู่ในกลุ่ม Idiophones-Gongคนไทยเรียก ระฆังวงเดือน กังสดา...

รายการที่ 7 จาก 156 รายการ